Adatvédelmi Nyilatkozat


 • 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hatálya:

 • Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes: 
 • www.kovacstamasofficial.com 
 • internetcímeken elérhető webhelyek – továbbiakban Honlapok - összes aloldalára és összes aldomain-jére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakról letölthető tartalmakra.
 • Jelen nyilatkozat a Honlapokon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének irányelveit tartalmazza.
 • A nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az említett Honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Az Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes 2020.04.01-től visszavonásig.
 • A Honlapok üzemeltetője – továbbiakban Adatkezelő - fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú, és előzetes bejelentés nélküli módosítására.

 • 2 Adatkezelők:
 • 2.1 Adatkezelő /1, a fent felsorolt Honlapok üzemeltetője:
 • Név: Kovács Tamás
 • Adószám: 8459510514
 • Cím: 1138 Bp Váci út 170/C
 • E-mail cím: info@kovacstamasofficial.com
 • 2.2 Adatkezelő /2: GOOGLE LCC
 • Gordon House, Barrow Street
 • Dublin 4
 • Ireland
 • 2.3 Hírlevélszoftver szolgáltató:
 • 2.4 Adatfeldolgozó:
 • Webtárhely szolgáltató:
 • Webgame Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő BT
 • 1213 Budapest, Posztó utca 5/a
 • Képviselő: Dr. Gyányi Sándor, gyanyi.sandor@webgame.hu
 • A weboldal és a kezelt adatok tárolási helye:
 • 1138 Budapest, Váci út 188.
 • 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • 2.5 Külső szolgáltatók:
 • Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban, azonban ettől függetlenül is a Honlapokhoz és szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködésével (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása), akár anélkül – hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy a Honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyek alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook, Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Europe Ltd., Twitter International Company, YouTube LLC. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
 • 3 A szolgáltatás
 • Az Adatkezelő /1 Magyarországon bejegyzett vállalkozás.
 • Adatkezelő tanfolyamokat, workshopokat (szolgáltatásokat) és elektronikus formátumú oktatóanyagokat (infótermékeket) értékesít a jelentkezők / vásárlók – továbbiakban Felhasználók - számára. Ezen szolgáltatások és termékek értékesítését a Honlapokon, mint internetes csatornákon keresztül végzi. Adatkezelő /1 az élő tanfolyamokat személyesen szervezi és tartja, illetve az elektronikus termékeket saját szellemi termékként, önállóan készíti és kizárólagosan forgalmazza, azok szerzői jogaival rendelkezik.
 • A tárhely szolgáltatók a Honlapok üzemeltetését, a hírlevél-szolgáltató a hírlevél-szolgáltatást végzi. A számlázó szoftver üzemeltetője az adatfeldolgozásban vesz részt.
 • Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok:
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 4 A kezelt személyes adatok köre
 • Ha a Felhasználó a Honlapok felületét látogatja, az Adatkezelők rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
 • A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelők a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelhetik az alábbi adatokat: név, becenév, jelszó, e-mail cím, telefonszám, cím, számla kiállításához szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím.
 • Amennyiben a Felhasználó valamely Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelők rögzítik a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
 • Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
 • 5 Sütik kezelése
 • Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 • A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 • 6 Hírlevél feliratkozás
 • A Honlapokon található hírlevél feliratkozással Felhasználó elfogadja a jelen Nyilatkozat tartalmát, azaz kifejezetten hozzájárul, hogy Adatkezelő /1 rendszeresen elektronikus levelet küldjön neki, melynek tárgya lehet új blogbejegyzésről értesítés, ingyenes és megvásárolható termékekről tájékoztatás, szabás-varrással, kézműves technikákkal kapcsolatos tudásanyag, Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hír, információ.
 • A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag a fent említett hírlevelek kiküldésére használjuk és harmadik félnek nem adjuk át.
 • Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím, IP-cím, feliratkozás időpontja.
 • A hírlevélre a feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.
 • Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.
 • Az adatok törlését, módosítását, a tárolt adatokról való tájékoztatást az info@kovacstamasofficial.com email címen kérelmezheti az érintett, mely kérést az Adatkezelő /1 mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül teljesíti. Érintettnek joga van az info@kovacstamasofficial.com .e-mail címre küldött levélben tiltakozni az adatkezelés ellen.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatban Felhasználó panasszal élhet, mely panaszát az ………………..email címre küldheti. Adatkezelő /1 a panaszt mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu
 • 7 Regisztráció a Honlapokon
 • Regisztrálónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, stb. a Honlapokon található űrlapok bármelyikén, vagy a webáruházban történő vásárlás feltételeként megadja. A Honlapokon kezdeményezett feliratkozás jelen Adatkezelési Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.
 • A Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy köteles valós adatokat megadni. A téves adatok megadásából adódó szolgáltatás elmaradásért az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.
 • Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatkezelő /1 által küldött reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.
 • Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a Honlapok központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.
 • Honlapok üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Felhasználó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
 • Az Adatkezelők minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédjék.
 • Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
 • Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@kovacstamasofficial.com email címen kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását, mely kérést az Adatkezelő /1 mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül teljesíti. Felhasználónak joga van az t e-mail címre küldött levélben tiltakozni az adatkezelés ellen.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatban érintett panasszal élhet, mely panaszát az ……………………..email címre küldheti. Adatkezelő /1 a panaszt mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a fent megadott elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.
 • Budapest, 2020.04.01.